Башкортстанда 2020 елда республика бюджетының нигезен 33 дәүләт программасы тәшкил итәчәк

Башкортстанда 2020 елда бюджетның табыш һәм чыгым арасында аерма   22,0 миллиард сум күләмендә булыр дип фаразлана.

Башкортстан Республикасы Дәүләт Җыелышы – Корылтай тарафыннан «2020 елга, 2021 һем 2022 елларның планлы чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында» Законга ярашлы, 2020 елга Башкортстан Республикасы бюджетының керем өлеше 204,6 миллиард.сум, 2021 елга – 192,4 миллиард. сум, 2022 елга 204,6 миллиард. сум күләмендә фаразлана. Шулардан салым һәм салым булмаган керемнәр 2020 елга 151,1 миллиаррд сум күләмендә планлаштырыла, ягъни бюджет керемнәренең гомуми күләменнән 73,9 проценты, 2021 елга – 156,3 млрд.сум, яисә бюджет керемнәренең 81,2 проценты, 2022 елга – 164,3 млрд. сум, ягъни бюджет керемнәренең гомуми күләменнән 80,3 проценты. 2020-2022 елларда Башкортстан Республикасы бюджетының төп керем чыганакларын,   элеккечә,

оешмалар табышына салым: 2020 елда – 37,1 процент, 2021 елда – 37 процент, 2022 елда – 37,5 процент, салым һәм салым булмаган керемнәрнең гомуми суммасыннан 37,5 процент,

физик затлар кеременә салым: 2020 елда-26,9 процент, 2021 елда-28,1 процент, 2022 елда-28,5 процент, акцизлар: 2020 елда-14,2 процент, 2021 елда-14,8 процент, 2022 елда-14,5 процент, милеккә салымнар: 2020, 2022 елларда-10,1 процент, 2021 елда-10,2 процент,

дәүләт милкендәге мөлкәтне кулланудан керемнәр: 2020 елда-7,2 процент, 2021 елда – 5,4 процент, 2022 елда – 4,7 процент тәшкил итәргә тиеш.

Әлеге керем чыганаклары Башкортстан Республикасы бюджетының салым һәм салым булмаган керемнәренең гомуми суммасыннан 95 проценттан артыгын тәшкил итә.

Кире кайтарылмый торган керемнәр 2020 елга 53,5 млрд.сум, 2021 елга – 36,1 млрд. сум, 2022 елга – 40,3 млрд. сум күләмендә фаразлана.

Башкортстан Республикасы бюджетының чыгымнар өлеше 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына 226,6 млрд.сум, 213,9 млрд. сум, 224,6 млрд. сум тәшкил итәчәк.

Киләсе өч елга бюджет чыгымнарның   күбрәк өлеше өстенлекле -милли проектларны тормышка ашыру инструменты булган милли үсеш максатларына  юнәлтеләчәк. Россия Президентының «2024 елга кадәрге чорга Россия Федерациясе үсешенең милли максатлары һәм стратегик бурычлары турында» 2018 елның 7 маендагы 204 номерлы Указы кысаларында Башкортостан Республикасында 12 милли проект составында 58 төбәк проекты гамәлгә ашырыла.

Бюджетның иң күп ресурслары  ресурслары социаль өлкәгә һәм гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлтелә. Бюджетның социаль өлеше-70 процент чамасы.

Республика бюджеты чыгымнарының мөһим юнәлешләрен,  узган  еллардагы кебек үк,  :

социаль сәясәт (эшләмәүче халыкны мәҗбүри медицина иминиятенә кертемнәрне исәпкә алып): 2020 елда-24 процент, 2021 елда-25,1 процент, 2022 елда-24,3 процент, мәгариф – 23,3 процент, 24,5 процент, 24,7 процент, сәламәтлек саклау – 12,6 процент, 10,4 процент, 9,5 процент, милли икътисад тармакларына ярдәм итү (авыл хуҗалыгы, юл эшчәнлеге, транспорт, су һәм урман хуҗалыгы, элемтә һ.б.) – 19,5 процент, 21 процент, 20,6 процент тәшкил итәчәк. .

Узган еллардагы кебек үк, 2020 елга һем 2021, 2022 елларның план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты Башкортстан Республикасы Хөкүмәте раслаган дәүләт программалары нигезендә бюджет чыгымнарының «Программа " структурасы буенча формалаштырылды. 2020 елда республика бюджетының нигезен 33 дәүләт программасы тәшкил итә.

Бюджетның табыш һәм чыгым арасында аерма 2020 елда 22,0 млрд. Сум күләмендә булыр дип фаразлана, 2021 елда – 21,5 млрд. сум, 2022 елда – 20,0 млрд. сум, тиешле финанслау чыганаклары белән тәэмин ителгән.