Автоюлларны саклау тәэмин ителәме?

21 Июнь, 2017 - 15:22

Район прокуратурасы автоюлларны саклауны тәэмин итүдә муниципаль контрольне тормышка ашыруда закон үтәлешен тикшерде.

Районның урындагы үзидарә органнары һәм 15 авыл җирлеге арасында муниципаль районның урындагы әһәмияттәге автоюлларга карата юл эшчәнлегенә кагылышлы мәсьәләләр буенча вәкаләтләрнең өлеше авыл җирлекләренә бирелүе район Советы карары белән расланган. Районның үзидарә органнары һәм 15 авыл җирлеге арасында төзелгән килешүгә ярашлы, район урындагы әһәмияттәге автоюлларны авыл җирлекләренә бирде. Монда авыллар чикләрендәге автоюлларда юл хәвефсезлеген тәэмин итү (машиналар өчен тукталу урыннары булдыруны кертеп), авыл җирлегенә кергән авыллар чикләрендәге урындагы әһәмияттәге автоюлларның сакланышына контрольлек итү, шулай ук 2017 елның 12 гыйнварыннан 31 декабренә кадәр РФ законлылыгына ярашлы автомобиль юлларын куллану һәм юл эшчәнлеген алып бару, башка вәкаләтләр каралган.

Тикшерү барышында билгеләнүенчә, 15 авыл җирлегендә югарыда күрсәтелгән нормаларны бозып авыл җирлекләре чикләрендәге урындагы әһәмияттәге автоюлларның сакланышына муниципаль контрольне тормышка ашыруның административ регламентын эшләү һәм кабул итү чаралары күрелмәгән һәм „Интернет” челтәрендә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталында урнаштырылмаган.

Административ регламентның булмавы аның белән танышырга хокукы булган кешеләрнең хокукларын боза.

Тикшерү йомгаклары буенча 15 авыл җирлеге башлыгына карата күрсәтелгән бозуларны бетерү буенча язма гаризалар чыгарылды, аларның өчесе каралды һәм канәгатьләндерелде, 12се каралу стадиясендә.

Радмир ХӘБИРОВ, район прокуроры урынбасары.