2017 ЕЛДА „САБАНТУЙ” ХАЛЫК БӘЙРӘМЕН ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА

17 Май, 2017 - 17:40

Халык традицияләрен арытабан үстерү, агымдагы елның биш аенда аграр сектор эшчәнлегенә нәтиҗәләр ясау максатында Балтач районы Хакимияте карар итә:

1.Муниципаль районда „Сабантуй-2017” хезмәт, мәдәният һәм спорт бәйрәме үткәрергә:

-район үзәге Иске Балтачта — агымдагы елның 3 июнендә;

-авыл биләмәләрендә (килешү буенча) — агымдагы елның 4 июнендә.

2.Расларга:
-„Сабантуй-2017” бәйрәмен әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты составын;

-„Сабантуй-2017” бәйрәме программасын.

3.Оештыру комитетына чаралар планын һәм „Сабантуй-2017” бәйрәмен әзерләү һәм үткәрү чыгымнары сметасын эшләргә.

4.Хуҗалык, предприятие, учреждение җитәкчеләренә, шәхси эшкуарларга, авыл биләмәләре башлыкларына „Сабантуй-2017” халык бәйрәмен әзерләүдә актив катнашырга, планда каралган чараларны үтәүне тәэмин итәргә.

5.Район Хакимиятенең финанс идарәлегенә „Сабантуй-2017” бәйрәмен әзерләү һәм үткәрү буенча чараларны финанслау өчен чыганаклар билгеләргә һәм тәэмин итәргә.

6.Әлеге карарның үтәлеше үземнең тарафтан контрольдә тотылачак.
Муниципаль район Хакимияте башлыгы И.Ә.СУБУШЕВ.