ЭШКӘ УРНАШКАНДА НИНДИ ДОКУМЕНТЛАР КИРӘК?

Эшкә урнашканда кеше эш бирүчегә нинди документлар белән килергә тиеш? Эш бирүче, үз чиратында, эшчене эшкә алганда нинди документлар белән таныштырырга бурычлы? Хезмәт килешүе нинди тәртиптә эшләнә? Тәү каршка барыбызга да билгеле кебек тоелган шушы сораулар килеп туганда күпләребез югалып кала. Шуны истә тотып, хәбәрчебез Хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгына караган Бөре районы һәм Бөре шәһәре идарәләгенең Балтач районындагы бүлеге начальнигы урынбасары Риф Әдис улы ГАРИПОВка мөрәҗәгать итте.

***
—Хезмәт килешүе төзегәндә эшкә урнаша торган кеше эш бирүчегә түбәндәге документлар белән килергә тиеш:

*паспорт, яки шәхесне таныклый торган башка документ;

*хезмәт кенәгәсе. Хезмәт килешүе башлап төзелгәндә яки хезмәткәр берьюлы ике урында эшләү шарты белән эшкә кергәндә хезмәт кенәгәсе китерелми. 2006 елның 6 октябреннән тагын бер үзгәреш кертелде. Эшкә урнашучы кешенең хезмәт кенәгәсе югалу, яки файдалана алмаслык хәлгә төшеп бозылуы сәбәпле, бу кешенең язма гаризасы нигезендә эш бирүче хезмәт кенәгәсенең юклыгының сәбәбен күрсәтеп яңа хезмәт кенәгәсе ачарга бурычлы.

*Дәүләт пенсия страховкалавының страховкалау таныклыгы.

*хәрби исәп документлары — хәрби хезмәттә булырга тиеш кешеләр һәм призыв буенча хәрби хезмәткә алынасы кешеләр өчен.
*белем турында документ. Махсус белем һәм әзерлек таләп ителгән эшкә урнашканда квалификация һәм махсус белем яки әзерлек турында документ.

Аерым очракларда РФның Хезмәт кодексы, башка федераль законнар, РФ Президенты Указлары һәм РФ Хөкүмәте карарларында каралган эшнең үзенчәлеген исәпкә алып хезмәт килешүе төзегәндә өстәмә документлар китерү кирәклеге каралырга мөмкин.

Эшкә урнашучы кешедән РФнең Хезмәт кодексында һәм башка норматив актларда каралмаган документлар таләп итү тыелган.
Башлап эшкә урнашканда хезмәт кенәгәсе һәм дәүләт пенсия страховкалавы страховкалау таныклыгы эш бирүче тарафыннан эшләнә.

Ә хәзер эш бирүченең эшчене эшкә алганда нинди документлар белән таныштырырга бурычлы булуы турында берничә сүз әйтеп үтим.

Эшкә кабул иткәндә (хезмәт килешүенә кул куйганчы) эш бирүче хезмәткәрне имза куйдырып эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре, эшченең хезмәт эшчәнлегенә турыдан-туры бәйле башка локаль норматив актлар, коллектив килешүе белән таныштырырга бурычлы.
Хезмәт кенәгәсенең төзелү тәртибе күпләрне кызыксындыра торган тема. Ул язма рәвештә, ике экземплярда тутырыла, һәркайсына ике як та кул куя. Бер экземпляр эшчегә бирелә, икенчесе эш бирүчедә саклана. Хезмәткәрнең хезмәт килешүен алуы хезмәт килешүенең эш бирүчедә сакланган экземплярында имзасы белән расланырга тиеш. („Хезмәт килешүенең бер экземплярын кулыма алдым. Эшченең имзасы һәм алган көннең датасы” куела).

Язма рәвештә рәсмиләштерелмәгән хезмәт килешүе, әгәр дә хезмәткәр эш бирүченең яки аның вәкиленең рөхсәте белән эшли башласа, төзелгән булып санала. Хезмәткәрне эшкә алган очракта эш бирүче аны эшкә кушкан көннән 3 көннән дә соңламый язма рәвештә хезмәт килешүен рәсмиләштерергә бурычлы.
Җитәкченең эшкә алу турындагы приказын эш бирүчегә эш башлаган көненнән 3 көннән дә соңламый кул куйдырып эшчегә бирергә кирәк.